De Hommel

Een vrouw uit Amstenrade was midden in de kamer in zwijm gevallen, en toen haar man en de geburen erbij kwamen, bleek zij reeds te zijn overleden.

Zij werd door haar man en een paar familieleden opgetild en in een andere kamer op een bed gelegd. De pastoor werd gewaarschuwd, maar deze kon niet dadelijk komen, hij was pas op een andere plaats geroepen.

Op de plaats waar zij was doodgevallen zagen de familieleden een hommel vliegen, die hevig bromde en zich maar niet liet verjagen.

De pastoor kwam en nadat hij het lijk even had gezien, maakte men hem opmerkzaam op die hommel. Hij ging eens even kijken naar dat insekt en zei toen: “Gij moet de vrouw weer leggen op de plaats waar zij is dood gebleven.”

Zij deden dit en nauwelijks lag de vrouw weer op die plaats, of de hommel kroop haar in de mond, waarna zij tot grote verbazing van alle aanwezigen weer levend werd. Die vrouw was een heks en de pastoor alleen scheen dat te hebben geweten.

Pierre Kemp