Heio-rapen

Te Merkelbeek, Brunssum, Oirsbeek, gaan de kinderen op den tweeden Kerstdag door het dorp en roepen “heio”, waarop hun appelen en noten worden toegeworpen. Dit gebruik zinspeelt op de zegeningen , die de pas geboren Heiland, als een klein kind in de wereld verschijnende, medebracht en stempelt vooral de Kerstdagen tot kinderfeest.

000

 

Uit:  Feesten, zeden,  gebruiken  en spreekwoorden. H. Welters 1877, heruitgave de Lijster Maasbree, 1982

 

 

 

 

Heio-rapen

Oirsbeek