Titel Schrijver/uitgever Onderwerp  
DD: 17-09-2010  
 
Ansingh & co; muziekinstrumentenmakers; 75- jarig jubileum uitgave Zwolle, 1950 Algemeen  
Cum Laude; Alledaagse Latijnse uitdrukkingen en citaten…en hun betekenis Jos Oldekalter, 2006  
De gemeentewapens van Nederland Kl. Sierksma, 1962 Algemeen  
De grote bosatlas F.J. Ormeling, 1968 Algemeen  
Grote historische provincie atlas 1:25.000; Limburg 1837-1844 Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992 Algemeen  
Grote provincie atlas Limburg 1:25.000 1989 Algemeen  
Hoe schrijf ik geschiedenis?; handleiding voor het schrijven van een familie- of streekgeschiedenis Jan van de Wetering, 2004 Algemeen  
Luchtfoto Atlas Limburg 1:14.000 Uitgeverij 12 Provincien, 2004 Algemeen  
Over carthografie F.W. Michels en G.E.K. Brummer, 1971 Algemeen  
Wereldatlas van religies Ninian Smart,2000 Algemeen  
Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten etc. J. Kloppenburg-Versteegh Algemeen Indie  
50 Namenspatrone fuer die meistgewaehlten Jungen- und Maedchennamen Ludwig Auer GmbH Genealogie  
Asal Oesoel; Voorouders van Verre Deel 6 Nederlandsch-Indie Roel de Neve, 2009 Genealogie  
Beroepsnamenboek; beroepsaanduidingen J.B. Glasbergen, 2004 Genealogie  
David Halbert's family heritage, 1995 Genealogie  
Genealogisch onderzoek naar Brabanders J.H. Leget, 1990 Genealogie  
Gens Data, jaargangen 1991 t/m/ heden NGV Genealogie  
Gens Nostra NGV Genealogie  
Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg Regis de la Haye Genealogie  
Heraldiek, De geschiedenis en de hedendaagse toepassingen van de wapenkunde Stephen Slater, 2003 Genealogie  
Het nieuwste voornamenboek van Holkema en Waerendorf Genealogie  
Langs het tuinpad van mijn vaderen Rien Poortvliet, 1987 Genealogie  
Maak uw eigen stamboom Gerard van de Nes, 1994 Genealogie  
What's in a name? Nicoline Westhuis Genealogie  
Zesde Limburgse Genealogische contactdag, 1998   Genealogie  
Zevende Limburgse Genealogische contactdag, 2000   Genealogie  
De besem en de meitak Ben Janssen, 1979 Geschiedenis Brabant
Gemeentegids gemeente Gemert '90-'91 Suurland's, 1990 Geschiedenis Brabant
Gemert monumentaal Heemkundekring "de Kommanderij Gemert", 1993 Geschiedenis Brabant
Gemerts Heem, jaargangen 1991 t/m heden   Geschiedenis Brabant
Gemerts Nieuws 1881-1900 Heemkundekring "de Kommanderij Gemert", 1981 Geschiedenis Brabant
Gimmerse negossie Heemkundekring "de Kommanderij Gemert", 1987 Geschiedenis Brabant
Honderd jaar maatschappij van landbouw in Noord-Brabant 1851-1951 P.J. van Loon Geschiedenis Brabant
Nazareth 150 jaar in Gemert 1948-1998 Gemerts Heem, 1998 Geschiedenis Brabant
Regesten uit het Vredegerecht kanton Gemert 1811-1838 Gemertse bronnen no 1, 1993 Geschiedenis Brabant
Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote? " De kommanderij Gemert", 1993 Geschiedenis Brabant
van Pesthuis tot wijkgebouw Annie van de Kimmenade-Beekmans, 1991 Geschiedenis Brabant
Over de Oorlog Carl von Clausewitz Geschiedenis Duitsland
Wie financierde Hitler? James & Suzanne Pool Geschiedenis Duitsland
Van mens en dier, van werk en oogst Sheila Sancha Geschiedenis Engeland
De Katharen, geschiedenis en geheimen Sean Martin, 2008 Geschiedenis Europa
De Kelten, mythologie en cultuur David Bellingham, 2008 Geschiedenis Europa
De Tempeliers, hun geschiedenis en mystieke verbanden Marilyn Hopkins, 2007 Geschiedenis Europa
De Vrijmetselaars, hun geschiedenis en mystieke verbanden Tim Alaace-Murphy, 2006 Geschiedenis Europa
Europa in de Gouden Eeuw Lekturama Geschiedenis Europa
Griekse en Romeinse Sagen Gustav Schwab, 2007 Geschiedenis Europa
Het tapis de Bayeux Charles H. Gibbins Smith Geschiedenis Europa
Hier stond zelfs Herodotus paf Werner Keller Geschiedenis Europa
Kaligrafie LOI Geschiedenis Europa
Karel de Grote (II) NGV, 1991 Geschiedenis Europa
Kasteel met een missie Heemkundekring "de Kommanderij Gemert", 2004 Geschiedenis Europa
Romeinse sagen & verhalen Dr. Onno Damste, 1996 Geschiedenis Europa
Suikerbonen en beschuit met muisjes; Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven 2005 Geschiedenis Europa
Vorstenhuizen in Europa Elsevier  Geschiedenis Europa
Want zij ontstaken het licht Werner Keller Geschiedenis Europa
Wapens en wapenrustingen Stephen v. Graucsoly Geschiedenis Europa
De Klinze, het leven op een buitenplaats in Oudkerk, 1681 - 1966 Yme Kuiper, 1966. Landgoed 'De Klinze' ism SKTF Geschiedenis Friesland
Allen zwijgen, van Merdeka en Andjing-Nica tot Apra S.M. Jalthay Geschiedenis Indie  
Asta's Ogen Eveline Stoel,2010 Geschiedenis Indie  
Atjeh, de verbeelding van een koloniale oorlog Liesbeth Dolk, 2001 Geschiedenis Indie  
Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië Remco Raber Geschiedenis Indie  
Briefsnippers in de kali Kees Spaninks, 2000 Geschiedenis Indie  
Brieven van Opheffer NV leiten-nijpels Geschiedenis Indie  
Brieven van de thee; uit een Indisch familiearchief met originele foto's Querido, 2004 Geschiedenis Indie  
Bronnenpublikaties van de Indische genealogische Vereniging, deel 1 P.A. Christiaans, 1991 Geschiedenis Indie  
Bronnenpublikaties van de Indische genealogische Vereniging, deel 2 P.A. Christiaans, 1992 Geschiedenis Indie  
Bronnenpublikaties van de Indische genealogische Vereniging, deel 3 P.A. Christiaans, 1994 Geschiedenis Indie  
Bronnenpublikaties van de Indische genealogische Vereniging, deel 4 E.M. de Bruijn-ter Denge, 1995 Geschiedenis Indie  
Bronnenpublikaties van de Indische genealogische Vereniging, deel 5 EJC Boutmy de Katzmann, 1993 Geschiedenis Indie  
Bronnenpublikaties van de Indische genealogische Vereniging, deel 6 IGV 1993 Geschiedenis Indie  
Bronnenpublikaties van de Indische genealogische Vereniging, deel 7 P.A. Christiaans, 1997 Geschiedenis Indie  
Bronnenpublikaties van de Indische genealogische Vereniging, deel 8 L.M. Janssen, 1997 Geschiedenis Indie  
De geschiedenis van Indische Nederlanders Bert Bakker Amsterdam, 2008 Geschiedenis Indie  
De Indische navorscher jaargangen 1991 t/m 2007 IGV Geschiedenis Indie  
De Indische navorscher jaarboek 21, 2008 IGV, 2008 Geschiedenis Indie  
De Indische navorscher jaarboek 22, 2009 IGV, 2009 Geschiedenis Indie  
De Japanse aanval op Nederlands-Indie J.J. Nortier, 1988 Geschiedenis Indie  
De laatste tempo doeloe Hein Buitenzorg Geschiedenis Indie  
De luchtstrijd rond Borneo, December 1941-Februari 1942 P.C. Boer, 1987 Geschiedenis Indie  
De njai, het concibunaat in Nederlands-Indie Reggie Baay, 2008 Geschiedenis Indie  
Geen Requiem Marion Bloem, 2010 Geschiedenis Indie  
Gezigten uit Neerlands Indie; naar de natuur geteekend en beschreven C.W.M. van de Velde 1844-45, heruitgave 1979 Geschiedenis Indie  
Groeten van Bronbeek Niek B. Ravensbergen, 2008 Geschiedenis Indie  
Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch kookboek JMJ Caterius-van der Meijden, 1934 Geschiedenis Indie  
Het beeld van Tempo Doeloe Waanders Geschiedenis Indie  
Het koloniale beleid in Nederlands-Indie   Geschiedenis Indie  
Het rijk van Blittertong L.C. Westerhenk & H.T. Damste, 1932 Geschiedenis Indie  
Het vergeten Indie, Stille getuigen van het dagelijks leven in het Indie van toen Jack Botermans en Heleen Tichler, 2009 Geschiedenis Indie  
Hoe ik Indie terug vond Johan Fabritius, 1947 Geschiedenis Indie  
Kamus Indonesia A.L.N. Kramer Sr., 1951 Geschiedenis Indie  
Klamboes. Klewangs, Klapperbomen Pierre Heijboer Geschiedenis Indie  
KNIL 1830-1950 C.A. Heshusius Geschiedenis Indie  
Lied van een tokeh, vertellingen uit voormalig Nederlands-Indie Tjaal Aeckerlin & Rick Schoonenberg, 2004 Geschiedenis Indie  
Indisch leven in Nederland Annemarie Cottaar, 2006 Geschiedenis Indie  
Indonesië, 500 oude prentbriefkaarten Leo Haks, Steven Wachlin; 2005 Geschiedenis Indie  
Java Eerste deel Droste's cacao- en chocoladefabrieken, 1934 Geschiedenis Indie  
Java Tweede deel Droste's cacao- en chocoladefabrieken, 1936 Geschiedenis Indie  
Ons Indie, 400 jaar Nederlandse sporen in Insulinde, De strijd om de onafhankelijkheid… Elsevier, 2009 Geschiedenis Indie  
Recepten voor een oud-Indische rijsttafel Martin van Huijstee Geschiedenis Indie  
Schoolatlas van Nederlandsch Oost-Indie J.B. Wolters, 1924 Geschiedenis Indie  
Soldaten over zee Jan H. Kompagnie Geschiedenis Indie  
Tempo Doeloe E. Bretan de Nijs Geschiedenis Indie  
Tjalie Robinson; biografie van een Indo-schrijver Wim Willems, 2008 Geschiedenis Indie  
Uit Indie geboren 1945 Geschiedenis Indie  
Vierduizend mensen en een koeiekop E. Lenderink-Talsma, 1995 Geschiedenis Indie  
Vrij NV boek- en steendrukkerij "de Ijssel", 1946 Geschiedenis Indie  
Weerzien met Indie, deel1 & 2 Waanders Geschiedenis Indie  
Zo was Indie 1850-1950 Joop van den Berg Geschiedenis Indie  
Het land onder de regenboog Mochtar Lubis Geschiedenis Indonesie
Volken en stammen van Indonesie Wolf Kielich Geschiedenis Indonesie
Weerzien met Indonesie Otto Kuijk en Anton C. Veldkamp Geschiedenis Indonesie
Ach lieve tijd, twintig eeuwen mijnstreek Waanders Geschiedenis Limburg
Atlas van de historische vestingswerken in Nederland-Limburg 1998 Geschiedenis Limburg
De Maasgouw, jaargangen 1991 t/m heden LGOG Geschiedenis Limburg
De parochies Oirsbeek en Doenrade van oude tijden tot heden 1955 Geschiedenis Limburg
Een huis voor altijd Marjorie de Grooth / Benoit Mater, 1997 Geschiedenis Limburg
Geschiedenis van Limburg deel I Jos Venner, 2000 Geschiedenis Limburg
Geschiedenis van Limburg deel II Jos Venner, 2001 Geschiedenis Limburg
In de grond gevonden; de archeologische verzameling van het Bonnefantenmuseum Marjorie de Grooth / Ton Quik, 1989 Geschiedenis Limburg
50 jaar Bruynzeel 1897-1947   Geschiedenis Nederland
50 jaar elfsteden-tochten 1890-1940 J.P. Wiersma Geschiedenis Nederland
58 miljoen Nederlanders N.O.S. Geschiedenis Nederland
Afkortingen Leergeld II Regis de la Haye, 1991 Geschiedenis Nederland
Atlas van de Nederlandse kastelen dr. K.A. Kalkwiek en A.I.j.m. Schellart Geschiedenis Nederland
Beschrijving van de voornaamste standen, beroepen en bezigheden in de menschelijke Mij M. Smit Geschiedenis Nederland
De hedendaagsche kookkunst Maria Haezebroek Geschiedenis Nederland
De lage landen bij de zee Jan en Annie Romein Geschiedenis Nederland
De Nederlandse onderzeebootdienst 1906-1966 ZHUM Geschiedenis Nederland
De Romeinen in Nederland Dr. A.A. van Es Geschiedenis Nederland
De spoorwegen in Nederland J.G. Raatgever jr. Geschiedenis Nederland
De steen der wijzen, algemeen receptenboek G.B. van Goor zonen Geschiedenis Nederland
Die goede oude tijd Anton Pieck/Leonard Huizinga Geschiedenis Nederland
Een selectie uit de lach 1924-1972 Leonard de Vries Geschiedenis Nederland
Erfgoed van Nederland Reader's Digest Geschiedenis Nederland
Erflaters van onze beschaving Jan en Annie Romein Geschiedenis Nederland
Geschiedenis van Nederland Gerlof Verweij Geschiedenis Nederland
Het vooroudergevoel; De vaderlandse geschiedenis Uitgeverij contact, 2005 Geschiedenis Nederland
Honderd jaar telefoon 1881-1981 P.T.T. Geschiedenis Nederland
Ik probeer mijn pen Bert Bakker Amsterdam Geschiedenis Nederland
Jeroen Bosch Edward Cohen Geschiedenis Nederland
Kind onder hoeren, herinneringen uit de rosse buurt van Amsterdam, 1913-1937 Nel Hoenderbos Geschiedenis Nederland
Memoriale, een eeuw katholiek leven in Nederland Waanders Geschiedenis Nederland
Nederland rond 1900 Reader's Digest Geschiedenis Nederland
Nederlands  Volkslied de Toorts Geschiedenis Nederland
Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen K. Ter Laan Geschiedenis Nederland
Op zoek naar het alledaagse vaderland Dr. A.F. Manning Geschiedenis Nederland
Regenten gekleed Bianca M. du Mortier Geschiedenis Nederland
Rembrandt; Leven en Werk van A-Z Shelley Rohde; 2006 Geschiedenis Nederland
Tussen kunst en kitch Cees van Drongelen Geschiedenis Nederland
Van aakschipper tot zwikker, Gids van historische beroepen Carl Denig, 2006 Geschiedenis Nederland
De bezetting, deel 2 Querido Geschiedenis Nederland WO II
De koninklijke marine in de tweede wereldoorlog Dr. Ph. M. Bosscher Geschiedenis Nederland WO II
Het achterhuis Anne frank Geschiedenis Nederland WO II
Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, 11a, 11b Dr. L. de Jong Geschiedenis Nederland WO II
Verdreven doch niet verslagen K.W.L. Bezemer Geschiedenis Nederland WO II
Zij vochten op de zeven zeeen K.W.L. Bezemer Geschiedenis Nederland WO II
De gouden kroon 1898-1948 Spaarnestad Geschiedenis Oranje
De zes kleinkinderen van Soestdijk J. A. Heijmans Geschiedenis Oranje
Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra; 2008 Geschiedenis Oranje
Willem van Oranje Albert Groendijk Geschiedenis Oranje
Rusland in revolutie Salisbury Geschiedenis Rusland
25 jaar popmuziek 1963-1989, 21 delen Lekturama Geschiedenis Wereld
5000 jaar dagelijks leven, 8 delen Amsterdam Boek Geschiedenis Wereld
De groten der aarde Lekturama Geschiedenis Wereld
De stamboom van een Museum Jan W. van Lieshout Geschiedenis Wereld
Grote Geillustreerde Wereldgeschiedenis, 17 delen Amsterdam Boek Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1963 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1965 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1966 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1968 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1969 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1973 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1974 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1976 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1978 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1979 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1981 Amsterdam Boek Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1982 Amsterdam Boek Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1983 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1986 Spaarnestad Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1994   Geschiedenis Wereld
Het aanzien van 1998   Geschiedenis Wereld
Het ontstaan van de mensheid, 20 delen Time Life Geschiedenis Wereld
Kampioenen en krukken in kniebroek Pierre Heijboer Geschiedenis Wereld
Merckwaerdighe Bierologie Wina Born, 1966 Geschiedenis Wereld
Oorlog en Crisis Lekturama Geschiedenis Wereld
Twee miljoen jaren beschaving Reader's Digest Geschiedenis Wereld
Volken, Vorsten en Profeten Reader's Digest Geschiedenis Wereld
Wereldatlas van religies  Ninian Smart, 1999 Geschiedenis Wereld
Wereldberoemde uitvindingen Lekturama Geschiedenis Wereld
Bericht van de tweede wereldoorlog, deel 1   Geschiedenis Wereld WO II
Churchill's memoires over de tweede wereldoorlog, 2 delen  Elsevier pockets Geschiedenis Wereld WO II
De bevrijding Lekturama Geschiedenis Wereld WO II
De hel van Birma H.J.H. Schurgers Geschiedenis Wereld WO II
De hel van Birma Lekturama Geschiedenis Wereld WO II
De langste dag Cornelius Ryan Geschiedenis Wereld WO II
Een brug te ver Cornelius Ryan Geschiedenis Wereld WO II
Geschiedenis van de tweede wereldoorlog, 10 delen Profit Boeken Geschiedenis Wereld WO II
Operatie Barbarossa Dick Verkijk Geschiedenis Wereld WO II
Met vliegend vaandel en slaande trom Alfons Ising Limbrabantia  
10 jaar monumentencommissie Schinnen Gemeente Schinnen, 1996 Limburgensia  
40 op de schaal van WEGOM   Limburgensia  
Ach lieve tijd Sittard-Geleen-Born 2001 Limburgensia  
Amstenrade. Een adelijk woonhuis in Zuid-Limburg Anne Rose Orbons, Matrijs 2003 Limburgensia  
Bellen Blazen Drs. H. Sanders, 1981 Limburgensia  
Bestuurscentrum Schinnen   Limburgensia  
Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Schinnen H. Pijls, V.H.S. 1988 Limburgensia  
Bijdrage tot de geschiedenis van Schinveld J.H.W. Bosch, 1974 Limburgensia  
Bokkerijders rondom Wijnandsrade Jack Jetten, 1992 Limburgensia  
Bokske 9 en 10 Bokkenrijdersgenootschap 2009 Limburgensia  
Bokske 11 Bokkenrijdersgenootschap 2010 Limburgensia  
Broeksittard, dorp aan de grens Stichting Charles Beltjens Sittard, 2006 Limburgensia  
Bron van Brunsham deel 4 1997 Limburgensia  
Canon van Limburg bv Limburg, 2009 Limburgensia  
Dat zijn nou typisch Limburgers Krikke, 1999 Limburgensia  
De Bokkerijders Anton Blok, 1991 Limburgensia  
De bokkerijders in de literatuur 1991 Limburgensia  
De bokkerijdersbende met de doode hand H. Pijls Limburgensia  
De boom en zijn vruchten, vijftig jaar staatsmijnen in Limburg   Limburgensia  
De geschiedenis der bokkerijders in 't voormalige land van 's Hertogenrode Dr. W. Gierlichs, 1972 Limburgensia  
De geschiedenis van Geleen deel 1 prof. Dr. MJHA Schrijnemakers, 1998 Limburgensia  
De geschiedenis van Geleen deel 2 prof. Dr. MJHA Schrijnemakers, 2005 Limburgensia  
De Gemeente Schinnen als zes kerkdorpen; pentekeningen van Els Knops-Boesten Els Knops-Boesten, 1982 Limburgensia  
De kleine monumenten, jaarboek 1990 V.H.S. 1990 Limburgensia  
De koep va Hehle M.J.H. Kessels Limburgensia  
De Nederlandse Gemeentegids, provincie limburg, 1989   Limburgensia  
De Schwerbelkes toen en nu 1992 Limburgensia  
De stad en het feest Sittard 750 jaar stad   Limburgensia  
De terugkeer van de gouverneurs Serve Minis, 1998 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 1992 Heemkunde ver. De veersjprunk, 1992 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 1993 Heemkunde ver. De veersjprunk, 1993 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 1994 Heemkunde ver. De veersjprunk, 1994 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 1995 Heemkunde ver. De veersjprunk, 1995 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 1996 Heemkunde ver. De veersjprunk, 1996 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 1997 Heemkunde ver. De veersjprunk, 1997 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 1998 Heemkunde ver. De veersjprunk, 1998 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 1999 Heemkunde ver. De veersjprunk, 1999 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 2000 Heemkunde ver. De veersjprunk, 2000 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 2001 Heemkunde ver. De veersjprunk, 2001 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 2002 Heemkunde ver. De veersjprunk, 2002 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 2003 Heemkunde ver. De veersjprunk, 2003 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 2004 Heemkunde ver. De veersjprunk, 2004 Limburgensia  
De Veersjprunk, jaarboek 2005 Heemkunde ver. De veersjprunk, 2005 Limburgensia  
De woeste avonturen van de Bokkerijders G. Ramaekers en Theo Pasing, 1972 Limburgensia  
Dertig jaar Marjo; Het mysterie rond de zaak Marjo Winkens 1975-2006 Rob Hendriks, 2006 Limburgensia  
Diederen van Puth 1600-2000 Jan Diederen 1993 Limburgensia  
Diederen van Puth 1600-2000, deel 2   Limburgensia  
Diederen van Puth 1600-2000, deel 3, de landmeters 2000 Limburgensia  
Diederen van Puth 1600-2000, deel 4 2005 Limburgensia  
Dokter Joseph Kirchhoffs Kapitein der Bokkerijders Bernard Bekman, 1982 Limburgensia  
Doonder dorp op 't Rooth Ver. Historie Schinnen 1994 Limburgensia  
Een kerk als grafmonument; De R.K. St.-Lambertuskerk te Oirsbeek Kerkbestuur Parochie St.-Lambertus, 2004 Limburgensia  
Ein boerevrouw haet noeet gedaon Mooi Limburgs Boekenfonds, 2005 Limburgensia  
Enkele fragmenten uit de geschiedenis van Schinnen E. Hermans Limburgensia  
Ernst en humor in het Limburgse boerenleven Meister W.J. Vromen Limburgensia  
Familienamen in Limburg Jos Crott en Jo Hoen Limburgensia  
Feesten, Zeden Gebruiken en spreekwoorden in Limburg H. Welters, 1982 Limburgensia  
Gedachten woorden en daden van mgr. Dr. H.A. Poels K.A.L., 1947 Limburgensia  
Gehuchtenlijst Leergeld III Peer Boselie, 1987 Limburgensia  
Gemeente Schinnen kroniek 2000   Limburgensia  
Gemeente Schinnen kroniek 2001   Limburgensia  
Gemeente Schinnen kroniek 2002   Limburgensia  
Gemeente Schinnen kroniek 2003   Limburgensia  
Gemeente Schinnen kroniek 2004   Limburgensia  
Gemeente Schinnen kroniek 2005   Limburgensia  
Gemeente Schinnen kroniek 2006   Limburgensia  
Gemeenteatlas van Limburg J. Kuyper Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 1984   Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 1988-1989   Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 1993-1994   Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 1995   Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 1999-2000   Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 2001-2002   Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 2003-2004   Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 2004-2005   Limburgensia  
Gemeentegids Schinnen 2005-2006   Limburgensia  
Genever jaargangen 1998 t/m heden NGV afd ZL Limburgensia  
Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers deel I (1650-1800) N.A. Hamers Limburgensia  
Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers deel II (ca 1800)   Limburgensia  
Hamers bulletin, inhoudsopgave en naamregisters 1985-1994 VLNG, 1994 Limburgensia  
Helende handen, een leven in context. Een geschiedenis van Pater Karel Houben in zijn tijd en onze tijd drs Peer H.M. Boselie. 2007 Limburgensia  
Herinneringen aan Brunssum deel 2 Peter Trompetter, 1996 Limburgensia  
Het geslacht Dormans J.A.M.A. Dormans Limburgensia  
Het land van Herle, jubileumboek 1950-1960 1961 Limburgensia  
Het riddergeslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Theo beckers, 1998 Limburgensia  
Historie Schinnen, jaarboek 1988 V.H.S. 1988 Limburgensia  
Historie Schinnen, jaarboek 1989 V.H.S. 1989 Limburgensia  
Historie Schinnen, jaarboek 1991 V.H.S. 1991 Limburgensia  
Historie Schinnen, jaarboek 1992 V.H.S. 1992 Limburgensia  
Historie Schinnen, jaarboek 1993 V.H.S. 1993 Limburgensia  
Historie Schinnen, jaarboek 1994 V.H.S. 1994 Limburgensia  
Historie Schinnen, periodiek 1984 V.H.S. 1984 Limburgensia  
Historie Schinnen, periodiek 1985 V.H.S. 1985 Limburgensia  
Historie Schinnen, periodiek 1987 V.H.S. 1987 Limburgensia  
Historiek  jaarboek 1998 V.H.S. 1998 Limburgensia  
Historiek in beeld jaarboek 2000 V.H.S. 2000 Limburgensia  
Historiek jaarboek 1995 V.H.S. 1995 Limburgensia  
Historiek jaarboek 1996 V.H.S. 1996 Limburgensia  
Historiek jaarboek 1997 V.H.S. 1997 Limburgensia  
Historiek jaarboek 1999 V.H.S. 1999 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2001 V.H.S. 2001 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2002 V.H.S. 2002 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2003 V.H.S. 2003 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2004 V.H.S. 2004 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2005 V.H.S. 2005 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2006 V.H.S. 2006 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2007 V.H.S. 2007 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2008 V.H.S. 2008 Limburgensia  
Historiek jaarboek 2009 V.H.S. 2009 Limburgensia  
Hoensbroek bijdrage tot heemkennis P.M.H.A. Peeters, 1991 Limburgensia  
Hub Leufkens; Een ondernemend kunstenaar Leentje Mostert, 2006 Limburgensia  
In de sjeem van de kloes B.D.A., 1992 Limburgensia  
In de voetsporen van de Bokkenrijders; 15 rondwandelingen  v/h Bokkenrijdersgenootschap Uitgeverij TIC, 2009 Limburgensia  
In dienst voor Napoleons Europese droom; De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert Joost Welten, 2007 Limburgensia  
Jos Daniels (+); Hommage aan eine richtige Zitterder Stichting Charles Beltjens Sittard, 1990 Limburgensia  
Kapitein der Bokkenrijders Bernard Bekman, 1958 Limburgensia  
Kastelen in Zuid-Limburg; in hernieuwde glans Lou Heynens, 2005 Limburgensia  
Kasteel Hoensbroek 1990 Limburgensia  
Koale en eike Frans Dieteren, 1984 Limburgensia  
Latijnse woorden leergeld I Regis de la Haye, 1990 Limburgensia  
Liber Amicorum Nico Hamers 1996 Limburgensia  
Limburg Fred van leeuwen Limburgensia  
Limburg land van de bokkerijders Jose(phus) Speetjens, 2006 Limburgensia  
Limburg & Limburg Provincies Limburg, 2002 Limburgensia  
Limburgs Journaal, krantenknipsels uit het Limburgs Dagblad jaargang 35 t/m 43 Pastoor J.H.M.M. Meulenberg Limburgensia  
Limburgs Kwartierstatenboek  1998 Limburgensia  
Limburgs Platenboek R&B, 1999 Limburgensia  
Limburgs tijdschrift voor genealogie, jaargangen 1991 t/m/ heden LGOG Limburgensia  
Limburgse legenden, sagen, sprookjes en volksverhalen deel 1 H. Welters, 1982 Limburgensia  
Limburgse legenden, sagen, sprookjes en volksverhalen deel 2 H. Welters, 1982 Limburgensia  
Limburgse sagen en legenden Pierre Kemp Limburgensia  
Martinus in Limburg, De verering van de H. Martinus in Limburg. (Tentoonstellingscatalogus) Gem. museum Jacob van Horne Weert 1991-1992 Limburgensia  
Monumenten van vroomheid; Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg Walburg Pers, 2004 Limburgensia  
Oirsbeek door de jaren heen Bart Lendfers, 2007 Limburgensia  
Oirsbeek een Valkenburgsch dorp J. Habets, 1974 Limburgensia  
Oud Austroa B.D.A., mei 1987 Limburgensia  
Oud Limburgs Schuttersfeest Brunssum 7 juli 1991   Limburgensia  
Oud Limburgs schuttersfeest Oirsbeek 6 juli 1958   Limburgensia  
Oud Limburgs schuttersfeest Oirsbeek 6 juli 1975   Limburgensia  
Oude stads- en dorpstypen in Limburg Reklasad BV Marketing en Advertising, 1983 Limburgensia  
Out Vreuger Jaore deel 1 t/m deel 10 H.W.A. Lemmerling, 1985 Limburgensia  
Parochie st. Lambertus Oirsbeek   Limburgensia  
Publications deel 127 1991 Limburgensia  
Publications deel 128 1992 Limburgensia  
Publications deel 129 1993 Limburgensia  
Publications deel 130, Ongewilde revolutie, Limburgs Maasland onder Frankrijk 1794-1814 1994 Limburgensia  
Publications deel 131 1995 Limburgensia  
Publications deel 132 1996 Limburgensia  
Publications deel 133 1997 Limburgensia  
Publications deel 134-135 1999 Limburgensia  
Publications deel 136-137 2002 Limburgensia  
Publications deel 138, Een bijzondere nalatenschap, meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron 2002 Limburgensia  
Publications deel 139 2003 Limburgensia  
Publications deel 140, Toegewijd aan de dienst van God, Facetten van 900 jaar Kloosterrade-Rolduc 2004 Limburgensia  
Publications deel 141 2005 Limburgensia  
Publications deel 142 2006 Limburgensia  
Publications deel 143 2007 Limburgensia  
Publications deel 144 2008 Limburgensia  
Publications deel 145 2009 Limburgensia  
Puth van Bothkoel tot Hondsjkirk Ver. Historie Schinnen 1995 Limburgensia  
Repertorium op de Limburgse leeuw M.W. Suijkerbuijk en G.M.P.J. Voncken, 1991 Limburgensia  
Reubemich Sjang Habets, 2005 Limburgensia  
Ridders, rovers en rapaille Ton van Reen, 2007 Limburgensia  
Routegids voor Zuid-Limburg   Limburgensia  
Schetsen uit de geschiedenis van Heerlerheide H.A. Beaujean, 1975 Limburgensia  
Schinnen dorp in 't Geleendal Ver. Historie Schinnen 1993 Limburgensia  
Schinnen gemeentegids 1991-1992   Limburgensia  
Schinnen in oude ansichten P. Cuypers, 1971 Limburgensia  
Schinnen Ter Borch en de gebroken heerlijkheid C.A. Huygen, 1960 Limburgensia  
Smiet-Smeets via Cremers-Heinen-Maas naar Bousten-Boesten J.W.M. Douven Limburgensia  
St. Dionisiuskerk weer open 1976 Limburgensia  
Stadt Sittardt P.B.N. van Luijn, 1993 Limburgensia  
Stamboom familie Voncken van Heerlerheide en Hoensbroek H.A. Beaujean, 1979 Limburgensia  
Steenkolenmijn Valkenburg in beeld   Limburgensia  
Sweijkhuizen; dorp op de berg R.K. Kerkbestuur H.H. Dionysius en Odilia, 1989 Limburgensia  
Tweede Limburgs Kwartierstatenboek 2002 Limburgensia  
Uit het duister van het verleden H.C.J.M. Kreijns Limburgensia  
Uit het duister van het verleden; Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens H.C.J.M. Kreijns;SLGA 2005 Limburgensia  
Uvver klone, sjteremeedjer en anger lu Wim Heijmans, 2004 Limburgensia  
Van koning tot keizer, koninklijke schutterij st. Lambertus Hub Zwart, 1995 Limburgensia  
Volksverhalen uit Nederlands Limburg Het Spectrum BV, 1981 Limburgensia  
Wandeling door Oirsbeek Bart Lendfers, 1998 Limburgensia  
Watersnoodramp in Limburg kerstmis 1993 De Limburger Limburgensia  
Weet je nog koempel? Waanders, 2003 Limburgensia  
Wie zijn wij, wat doen wij V.H.S. Limburgensia  
Zotheid in de duisternis; Middeleeuwse tekeningen in de Sint-Pietersberg Femke Speelberg & Jacoline Zilverschoon, 2007 Limburgensia  
Zuid-Limburg Serve Overhof, 1971 Limburgensia  
Zwerftochten door ons land Limburg Jan Feith, 1977 Limburgensia  
De taal van de maas Paul Prikken, 1994 Woordenboek  
Frans-Nederlands 1993 Woordenboek  
Geillustreerd handboek van conversatie in vier talen Tokyo en Osaka, San Seido, 1938 Woordenboek  
Hoe Chineesch, Japansch en Engelsch te leeren spreken John F. Knoetsen, Batavia 1915 Woordenboek  
Klein Maleis Woordenboek J. Lameijn, 1948 Woordenboek  
Latijn-Nederlands H.H. Mallinckrodt, 1990 Woordenboek  
394  
 
 
Digitale bronnen  
 
Akten Bokkerijders-Processen te Burg Rode Herzogenrath 1770-1773 R. Hamers; 2009 Dvd  
25 jaar jubileum CD NGV afdeling Zuid-Limburg NGV; 2007 cd-rom  
Bidprentjes Collectie Bouten   Floppy  
Bidprentjes Collectie NGV-ZL >100.000 2000 cd-rom  
Bidprentjes Echt   Floppy  
Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek IGV; 1999 cd-rom  
Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek IGV; uitgave 2 2008 DVD  
Contractpensions, Djangan Loepah! Scarabee, 2009 DVD  
De gesjiechte va de hièrlikheid Sjènne e häör sjötterie BITS media productions 2007 DVD  
Enkele reis Indie - Gemert Robert Armand de Haas cd-rom  
GendaLim 0.5 Stichting LGA, Geleen, 2004 cd-rom  
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden uit de kerken van Nederland 1998 cd-rom  
Geninfo 1996 Floppy  
Gens Data Graven van Holland   Floppy  
Gens Data Huize van Oranje 1993 Floppy  
Gens Data Karel de Grote   Floppy  
Gens Nostra 1946-1995   cd-rom  
Hamers Bulletin 1985-2004 & De bevolking van het kanton Sittard in 1799 Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën cd-rom  
Heiligen & Idolen SCE Maastricht 2004 cd-rom  
Historische gemeenteatlas van Nederland 1996 cd-rom  
Index Gens Nostra 1946-1995   cd-rom  
Limburgsche Wapens J.M. van der Venne 2007 cd-rom  
Oefenmomenten schutterij St. Lambertus Oirsbeek 1991 Schutterij St. Lambertus 2006 DVD  
Ons koninkrijk en de tweede wereldoorlog, Nederlands Indie in de tweede wereldoorlog Waanders etc, 2005 DVD  
Uw geboortejaar in beeld 1950 NIBG & RCMP, 2004 DVD  
Zuid-Limburg, Land van orchidee en nachtegaal Hub Leufkens, 1962 DVD  
25  
 
Videobanden  
 
Indie in oude filmbeelden,1912-1940; bewogen verleden Nederlands Filmarchief Geschiedenis Indie  
Insulinde , zooals het leeft en werkt, 1927-1940; Tempo Doeloe Nederlands Filmarchief Geschiedenis Indie  
Nederlands -Indie-Indonesia 1945-1950; krijgsmacht Nederlands Filmarchief Geschiedenis Indie  
Sporen over Java, 1912 en 1919; Tempo Doeloe Nederlands Filmarchief Geschiedenis Indie  
Zoo reizen wij naar Indie, Java Bali 1938; Tempo Doeloe Nederlands Filmarchief Geschiedenis Indie  
Limburgse schutterijen PJP Film BV, 1995 Limburgensia  
Oirsbeek 1964   Limburgensia  
Schinnen in oude tijden FCS Limburgensia  
8