De Meikoningin.

De Mei-koningin, Meilief of Meiliefste. Te Beek, Geleen, Oirsbeek, Klimmen, Merkelbeek, Schinveld, alsook te Epen, Mechelen, Vijlen, Vaals, Simpelveld, Ubachsberg, Eis, Wylré, Gulpen, Sleneaken enz. worden op den 1. Mei of den eersten zondag in mei, de huwbare meisjesdoor de jongmans onder elkander verdeeld en ook wel in de herberg op suikerbier of gesuikerd rood  onthaald. Deze meisjes worden dan ‘’meiliefsten, meilieven of mei-koninginnnen” genoemd. Bedoeld gebruik heeft eenige overeenkomst met dat der Engelsche ‘’Valentines” op den 14. Februari. Het dichterlijke van dit Limburgsch gebruik, hetwelk den voortreffelijken Limburgschen zedenschilder Ecrevisse aanleiding gaf tot zijne roerende novelle het Meilief van Geleen, is al meer en meer op den achtergrond geraakt, doordien het veelal aanleiding geeft tot drinkgelagen, baldadigheid, minnenijd, klop- en vechtpartijen, en gevolgelijk  in een onkiesch misbruik ontaardt , dat alle afkeuring verdient.

Uit:  Feesten, zeden,  gebruiken  en spreekwoorden. H. Welters 1877, heruitgave de Lijster Maasbree, 1982