St. Jansdag.

Op St. Jansdag werd vroeger te Oirsbeek en wordt thans nog te Munstergeleen wijn gezegend ter eere van st Jan, evangelist.  Men zegt, dat deze heilige, de lieveling van Jezus, eensdaags eenen beker met wijn , die vergiftigd was, zegende, waarop het vergift uit den beker spatte in de gedaante eener slang. St. Jan wordt veeltijds met eenen beker en eene slang daarboven afgebeeld.

Uit:  Feesten, zeden,  gebruiken  en spreekwoorden. H. Welters 1877, heruitgave de Lijster Maasbree, 1982