Streekgeschiedenis

Op deze pagina zijn stukjes streekgeschiedenis vermeld over de kerkdorpen van Schinnen

De verhalen ondertekent met JOURNALIST zijn overgenomen uit de rubriek “Limburgsch Journaal” welke periodiek gepubliceerd is geweest in het Limburgs Dagblad in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw.
JOURNALIST was het pseudoniem van de schrijver, welke in Oirsbeek indertijd een markant figuur was. Emeritus pastoor J.H.M.M. Meulenberg

Omslagfoto: Maria Gertrud Ritzen 1868-1951